Bornholms Storkekikkerlaug

 

 

  

 

 

 

Bornholms

Stor

kekikk

erlaug

 

Bornholms Storkekikkerlaug er startet som en forening, som skal få øjnene op for det interessante i at kikke efter storke på Bornholm, eller måske tvinge et lille smil frem i den sure hverdag

 

Foreningen møder én gang om året, d. 1.  dag i den fjerde måned, hvor andre mennesker har for vane at drille hinanden med en lille spøg, selv avisen plejer at tage en eller anden ting op og bruge denne som aprilsnar.

Vi fra bornholmsstorkekikkerlaug vil gerne deltage i debatten og med et saligt glimt i øjet holder vi observationsdag på netop denne dag, så må andre jo selv vurdere om der virkelig er observeret eller ej, eller om de ”novicer” som er tilsagt til møde tror at de selv er udsat for en lille spøg.

 

Vi fra bestyrelsen kundgør gerne, hvor der er observationsdag; men tidspunktet er kun tilgængeligt for foreningens medlemmer, da vi ikke ønsker at alle som mener at de har forstand på fugle skal komme med deres meninger om, hvor og hvordan, der skal observeres.

 

For dog at have lidt seriøsitet i foreningen vil der altid være indbudt tre naturvejledere, som bla. vil kunne være i stand til at skelne en lommelærke fra en stork. 

 

.

§1:       Foreningen er hjemmehørende hos Oldermanden, som skal være bosidende på Bornholm.

 

§2:      Bestyrelsen som består af Oldermand, Herold, og Skatmester er selvsupplerende, og automatisk Observateurs.

 

§ 3:      Observationsdag afholdes hver den første dag i fjerde måned.

 

§ 4:      Bestyrelsen indkalder til møde, med angivelse af tid og sted, der indrykkes annonce i avisen med oplysning om sted.

 

§ 5:      Novicer som måtte søge optagelse i foreningen, skal godkendes af bestyrelsen.

§ 6:      Novicer, møder på det meddelte tidspunkt og sted medbringende en pind (10 cm. lang 1-2 cm tyk)

§ 7:      Novicer forfremmes ved 2. fremmøde til  kikkere, og skal som sådanne medbringe
            kikkert og en pind (ca. 15 cm lang – 1-2 cm tyk).

§ 8:      Kikkere forfremmes ved 2. møde til Seerere, som skal som sådanne medbringe: Hat, kikkert og en pind ( ca. 20 cm. lang – 1-2 cm tyk.)

§ 9:      Seerere forfremmes ved 2. møde til Observateurs, som skal som sådanne medbringe: Skuldertaske, hat, kikkert og en pind (ca.  25 cm lang- 1-2 cm tyk)

§10:     Kontingentbetaling og forfremmelser, som kræver fremmøde, vil ske på
            den årlige observationsdag, hvor man henvender sig til Skatmesteren
            for at lade sig registrere i foreningens analer og betale kontingent.

§ 11      Efter observationen,  kan nydes en kop kaffe med frø-snappere,
            ”pugga mæ, fyl” samt et glas mosevand.

§ 12     Der tages et billede af de fremmødte storkekikkere som sammen med det
            fortrykte referat sendes til avisen.

§13:    Storkekikkerne bliver hjemforlovet, med ønske om gensyn næste år, og man
           ryster hænder.

 

2008

Oldermanden blæste forsamlingen et stykke.

 

Bornholms Storkekikkerlaug har tirsdag d. 1.4. holdt observationsdag på Rytterknægten.

 

Kl. 6 samledes  næsten alle af foreningens medlemmer  (med undtagelse af foreningens Skatmester, som i år var lovlig forhindret) med interesse for  storke-observation på Rytterknægten, for på øens højeste sted at få mulighed for at observere storke.

Efter at være blevet skrevet i mandtal, optegnet i foreningens annaler og betalt kontingent, oplæste Oldermanden det på forhånd skrevne referat for dagens observation.  Så gik Oldermand, Herold og Skatmesterens afløser op i Kongemindet, hvorfra observationen skulle foregå.  Herfra blev de andre storkekikkere kaldt op i tårnet i anciennitetsorden.  Da alle storkekikkere var tilstede, gav Oldermanden Herolden besked på, at observationen kunne påbegyndes. Da alle storkekikkere i nogen tid, i største koncentration og dybeste tavshed havde observeret luftrummet, mente Oldermanden, at det måtte være tid for sammentælling. Denne sammen-tælling viste sig at være katastrofal, Herolden spurgte i øst, vest, syd og nord, hvor mange storke – storkekikkerne havde observeret, efter en hurtig sammentælling, som blev kontrolleret flere gange, viste det sig, at der ikke var observeret  nogen storke overhovedet, vi gik igen slukøret ned fra tårnet.

 

På pladsen foran tårnet blev der dækket op til morgenkaffe, frøsnappere, ”pugga-mæ-fyl” samt lidt mosevand (brun morgenbitter).

 

Sidste år blev den hvide stork set  af fru Madsen ved Ølene, men ellers er der kun observeret plasticstorke i forskellige folks havedamme, Vi må på det skammeligste tage afstand for denne slags plagiater, da de på ingen måde vil være medvirkende til øgning af vores katastrofale faldende børnefødselstal; Vi skal jo til stadighed tænke på vores kommende pensioner, som den kommende generation skal være os behjælpelige med, vi må snart kræve at regionskommunen gør noget ved sagen, man kunne jo overveje at indføre en årlig paringsfridag til alle.

 

Efter en del fabulering over diverse emner, afsluttede oldermanden mødet med igen at oplæse det på forhånd skrevne og til avisen indsendte referat og kundgjorde, at der i referatet ikke kunne optages nye emner, men henviste til punktet eventuelt,  hvor alle forslag kunne optages men intet blev bragt til referat.

 

Afslutningsvis tog Oldermanden sit store horn frem og ville blæse medlemmerne et stykke, forsamlingen havde nok hellere at det havde været et morgenbrødshorn, så de valgte dog skyndsomst at forlade observationsstedet inden Oldermanden fik pustet sig godt og grundigt op.

 

Alle ønskes et godt storkekikker år, samt en rigtig glædelig 1. april

 

2009 2010 2011
2006 2007 2008
2005 2004 2003
2000 2001 2002

 

Der er hørt tale om en jysk storkekikker som råbte:

Aæuaiaåuaøæaoaævå!

Hvad han råbte oplyses på næste møde,

Hvis der er nogen medlemmer som læser dette, og har nogle forslag som skal tages med i næste års referat, vil det være en god ide at sende et par linier pr. mail inden - storekikkedag.