Beretning fra

bornholmsstorkekikkerlaugs

observationsdag

på Kongemindet d. 1/4 –2006

 

Der er i år ikke observeret storke på Bornholm.

 

Bornholms Storkekikkerlaug har i dag holdt observationsdag på Rytter-knægten, og vi må konstatere, at der ikke i år har kunnet konstateres storke her på øen.

 

 

Kl. 06.00 samledes en flok mennesker med interesse for storkeobservation på Rytterknægten, for på øens højeste sted at få mulighed for at observere storke.

Oldermanden måtte varetage Heroldens hverv, da denne  havde lovligt forfald pga. rejse til Sverige for at studere tranedans.

Efter at være blevet skrevet i mandtal, optegnet i foreningens annaler og betalt kontingent, gik Oldermanden og Skatmesteren op i Kongemindet, hvorfra observationen skulle foregå.

Herfra blev de andre storkekikkere kaldt op i tårnet, i anciennitetsorden, for at udføre dagens observation. Da alle storkekikkere var tilstede gav Oldermanden besked om at observationen kunne påbegyndes, i dyb tavs­hed og med stor koncentration begyndte alle storkekikkere at observere, da observationen havde stået på i nogen tid, mente Oldermanden at det måtte være tid for en optælling. Denne optælling viste sig at være katastrofal, Oldermanden spurgte i øst, vest, nord og syd hvor mange storke  storke­kikkerne havde observeret, efter en hurtig sammentælling, som blev kontrolleret flere gange, viste det sig, at det ikke var observeret nogen storke overhovedet.

Med dette nedslående resultat gik storkekikkerne ned fra tårnet, ivrigt diskuterende hvilke konsekvenser dette vil få for børnefødselstallet her på øen.

Nede på pladsen blev der dækket op til morgenkaffe, frøsnappere, en ”pugga-me fyl” samt lidt mosevand (grøn morgenbitter). Oldermanden kom med en redegørelse om storke observationer, hvor man med sik­kerhed ved, at der var redebyggende storke på Svaneke Rådhus omkring forrige århundredskifte, og at der efter den tid faktisk kun har været besøg af en­kelte forvildede storke.

 

Vi fra Bornholms storkekikkerlaug er  dybt foruroliget over den fugle­in­fluenza, som hærger i hele verden, og vi er bange for, at der måtte komme et overflyvningsforbud af Bornholm, således at luftværnet, som jo har en stor radar - lige her ved siden af - vil blive indsat til at nedskyde eventuelt ankommende storke. Vi er overbevist om, at det vil påvirke børnefødsels­tallet i en negativ retning, og det har vi ikke brug for i disse for vort land så vanskelige tider.

 

Efter at have stået en tid og fabuleret over storkehistorier blev storkekik­kerne hjemforlovet med ønske om at ses igen til næste år til storkeobser­vation et eller andet sted på øen i håb om, at det måtte kunne lykkes at se bare én enkelt stork. Herefter rystede alle storkekikkerne hænder og øn­skede hinanden godt forår og 1. april.

 

Således noteret ved storkekikkerdagen 1. april  år 2006 ved Kongemindet.

 

Jens Ole Fassel

Oldermand

Bornholms Storkekikkerlaug

Retur