Beretning fra

bornholmsstorkekikkerlaugs

observations dag

på Kongemindet d. 1/4 –2005

 

Der er i år ikke observeret storke på Bornholm.

 

Bornholms Storkekikkerlaug har i dag holdt observations på Rytter-knægten, og vi må konstatere at der ikke i år har kunnet konstateres storke her på øen.

 

Kl. 06,30 samledes en flok mennesker med interesse for storkeobservation på Rytterknægten, for på øens højeste sted at få mulighed for at observere storke.

Efter at blive skrevet i mandtal, optegnet i foreningens annaler og betalt kontingent, gik Oldermanden, Herolden og Skatmesteren op i Kongemindet, hvorfra observationen skulle foregå.

Herfra blev de andre storkekikkere kaldt op i tårnet for at udføre dagens observation. Da alle storkekikkere var tilstede gav Oldermanden – Herolden besked på at observationen kunne begynde, i dyb tavshed begyndte alle storkekikkere at observere, da observationen havde stået på i nogen tid, mente Oldermanden at det måtte være tid for en optælling. Denne optælling viste sig at være katastrofal, Herolden spurgte i øst, vest, nord og syd hvor mange storke storkekikkerne havde observeret, efter en hurtig sammentælling, som blev kontrolleret flere gange, viste det sig at det ikke var observeret nogen storke overhovedet.

Med dette nedslående resultat gik storkekikkerne ned fra tårnet, ivrigt diskuterende hvilke konsekvenser dette vil få for børnefødselstallet her på Øen.

Nede på pladsen blev der dækket op til morgenkaffe, frøsnappere, en ”pugga-me fyl” samt lidt mosevand (grøn morgenbitter). Oldermanden kom med en redegørelse om storke observationer, hvor man med sikkerhed ved at der var redebyggende storke på Svaneke Rådhus omkring forrige århunderskifte, og efter den tid faktisk kun har været enkelte forvildede storke som har besøgt øen.

Vi fra Bornholms storkekikkerlaug ser gerne at storkeantallet på Bornholm kommer i stigning, da vi mener at det vil gavne barnefødsels antallet, når man kikker på storke antallet i sydsverige viser det med stor tydelighed  at have indvirkning på fødselsantallet i regionen, det være sig om man tænker på den alm. hvide stork eller den sorte stork.

Efter at have stået en tid og fabuleret over storkehistorier, blev storkekikkerne hjemforlovet med ønske om at ses igen til næste år til storkeobservation et eller andet sted på øen i håb om at det måtte kunne lykkedes at se bare én enkelt stork. Herefter rystede alle storkekikkere hænder og ønskede hinanden godt forår og 1 april.

Således noteret ved storkekikkerdagen 1 april  år 2005 ved Kongemindet.

 

Jens Ole Fassel,

Oldermand, Bornholms storkekikkerlaug.