Oldermandens beretning for observationsdagen 1/4 2007

Storken er kommet

Ej til Bornholm, men til Rudbøl.

 

Bornholms Storkekikkerlaug har søndag d. 1.4. holdt observationsdag på Rytterknægten.

 

Kl. 8 samledes  næsten alle af foreningens medlemmer  med interesse for  storke-observation på Rytterknægten, for på øens højeste sted at få mulighed for at observere storke.

Efter at være blevet skrevet i mandtal, optegnet i foreningens annaler og betalt kontin-gent, oplæste Oldermanden referatet for dagens observation  og så gik Oldermand, Herold og Skatmester op i Kongemindet, hvorfra observationen skulle foregå. Herfra blev de andre storkekikkere kaldt op i tårnet i anciennitetsorden. Da alle storkekikkere var tilstede, gav Oldermanden Herolden besked på, at observationen kunne påbegyndes. Da alle storkekikkere i nogen tid, i største koncentration og dybeste tavshed havde optalt storke, mente Oldermanden, at det måtte være tid for optælling. Denne optælling viste sig at være katastrofal, Herolden spurgte i øst, vest, syd og nord, hvor mange storke – storkekikkerne havde observeret, efter en hurtig sammentælling, som blev kontrolleret flere gange, viste det sig, at der ikke var observeret  nogen storke overhovedet, vi gik slukøret ned igen fra tårnet.

 

Vi må jo med glæde konstatere, at selvom der sidste år var nogle uheldige udbrud af fugleinfluenza, har fødevareministeriet besindet sig og ikke krævet, at vores fjerkræ skulle holdes inde (endnu). Men det er jo nok ikke den egentlige grund til, at vi ikke kunne se nogen storke. Vi er stadig bekymret over det dalende børnefødselstal her på øen. - Vi må kræve, at der snart kommer storke til øen, så vi kan få hævet det stadig faldende fødselstal. Vi skal jo også tænke på de privatiserede børnehaver og – skoler, for slet ikke at forglemme arbejdsmarkedet og vore fremtidige pensioner, som et stigende børnefødselstal jo helst skal være med til at bære.

 

På pladsen foran tårnet blev der dækket op til morgenkaffe, frøsnappere, en ”pugga-mæ-fyl” samt lidt mosevand (grøn morgenbitter).

 

Sidste år blev den hvide stork set i Ølene ved fugletårnet d. 1/5- kl. 7.30.

Så kære venner, vores lille forening er ikke helt forgæves, vi skal bare holde ud.

Vi kan så i øvrigt diskutere, om det er umagen værd at rejse til Sverige for at se traner, eller om det klares hjemme fra vores køkkenvinduer i Rutsker, hvor vi kunne se traner på stå marken sidste år, men traner er og bliver jo ikke storke.

 

Efter en del fabulering over diverse emner, afsluttede oldermanden mødet med at oplæse det på forhånd skrevne og til avisen indsendte referat og kundgjorde, at der i referatet ikke kunne optages nye emner, men henviste til punktet eventuelt,  hvor alle forslag kunne optages men intet blev bragt til referat.

 

Afslutningsvis blev storkekikkerne hjemforlovet, med ønske om gensyn og godt fremmøde næste år, alle rystede hænder, og ønskede hinanden god storkekikker sæson, godt forår og 1. april.

 

Oldermand

Jens Ole Fassel

Bornholms storkekikkerlaug