2010

 
Bornholms Storkekikkerlaug holder møde den 1. april. I år faldt dagen på skærtorsdag. Invitationen var lovformeligt offentliggjort i Tidende og Rytterknægten. Kl. otte morgen mødte flere vantro op ved Kongemindet. Der var mødt andre frem. 20 ialt. Oldermand J. O. Fassel ledede strikt mødet i flg. vedtægterne. Efter velkomsten uddelegeredes oldermanden opgaver til herold og skatmester. Novicer, seere og observatører (med længst anciennitet) blev sendt op i tårnet med kikkerter og redemateriale.
 
I år var der ingen godkendte observationer af storke, ikke engang efter bestigning af udsigtstårnet. Sjældenhedsnævnet måtte dog forkaste enkelte observationer.
Medlemmerne nød efter endt nedstigning kaffe med frøsnappere, pugge mæ fylj (fra Galle og Jessen) og "mosevand". Efter vedtægterne skal der være naturvejledere med for at sikre alvor og seriøsitet. Medlemmerne overvejede konsekvensen af Skov- og Naturstyrelsens forslag om betaling for ekskursioner med naturvejleder.Hvorefter vi rystede hænder og blev hjemforlovet, med formaning om at stille igen næste år.
 
 
 
Medlemmer kaldes op i henhold til deres anciennitet
 
Medlemmerne flyttede rundt på møblementet, for at komme ud i solen (det blev flyttet tilbage, efter brug)
 
Der føres behørig journal over fremmøde.'
 
inden vi går til makronerne (frøsnapperne)
 
Refferat fra observationen 2010
 

Kære Storkekikkere

Endnu et år er gået,  siden sidst vi ikke holdt observationsdag, og det er min skuld, (som …. Siger) og det er jeg glad for. Af den simple grund, at det er et år siden jeg fik en ny hofte, så jeg igen kan danse, og så kan man jo spørge hvad man kan bruge det til??? For livet er ikke en dans på  roser, og gudske tak og lov for det, tænk på alle de torne man risikerer at få i fødderne, Nej Roser er noget man har stående i haven, eller noget man deler ud til nogen som har fortjent dem,  og der skal vi lige ha fat i Conny.

Conny varetog foreningens interesse sidste år, da vi andre ikke mødte frem; Men det gjorde hun. Klap klap..

 

Jeg vil gerne ha´ lov til at pointere vigtigheden af, at vi afholder vores observationsdag, da det viste sig, at netop det år, vi traditionen tro ikke holdt vores observationsdag, viste sig en stork på Bornholm, Se netop denne historie, fortæller vigtigheden af vores indsats, og vigtigheden af vores lille forening.

 Men det giver mig også anledning til at undre mig lidt over den gamle skrøne om at storkeantallet er ligefremprobsionnalt med antallet  af børnefødsler. For børnefødselsantallet er altså stadig faldende her på Bornholm, Så meget at lokal politikerne nu er begyndt at få øjnene op for den besparelsesmulighed der ligger i at lukke skoler. Men den debat vil jeg ikke begynde at rode mig ind i, For det har vi nogle ansvarlige fæhoveder til, ingen nævnt, ingen glemt. Men det viser sig at de ikke en gang kan finde ud af at lukke børnehaver, som dog er fødeled til skoler, og enhver kan da regne ud at når børnene er blevet opbevaret en rum tid i sådan institution skal de videre til den næste, altså skolen. Nå det er ikke det vi skal ha fat i her i dag. Jeg vil dog gerne lige komme med en lille betragtning.

Sidste år var der en anvisning til hvordan vi i dette land ville kunne øge børnefødselsantallet, bare lidt:

En årlig paringfridag, ikke bare til storkekikkerlauget, nej til alle fødedygtige    forældrepar her i landet. Denne bemærkning kunne vores lokale journalist og politiker, godt nok for Kristeligt folkeparti, udlagt til en årlig Parkeringsfridag, parkerings fridag, Til hvad ???? Rønnes gader????  Jeg tror jeg vil genfremsætte forslaget, ikke gældende for de fødedygtige; men for alle som er medlemmer af vores forening, det ku jo være at foreningen på et tidspunkt vil blive  så stort at vi kan stille i lokalpolitik og evt. stile mod folketinget, Konen med æggene har ægge levet forgæves.

Jeg vil gerne med denne lille betragtning, have lov til at ønske alle storkekikkere, i denne del af landet; et godt observationsår, med mange gode og spændende oplevelser i naturen i vente, husk: Naturen er ikke kun for storkekikkere eller storkekikkere er ikke kun for naturen.