The gentlemen's noble sports of kroket 

 

Startside
Regelsæt
Arrangementer
Dress
The Club
Medlemmer
Vedtægter
Kontakt
Foreningen vedtægter:

     • Formålet med foreningen
      The gentlemen's noble sports of kroket"
       • Udelukkende at hygge om medlemmernes sociale fordringer.
       • Udbrede kendskabet til almindelige og mere avancerede kroket regler.
       • Højne spillemoralen blandt medlemmer og gæstespillere. 
     • Medlemmer er forpligtet til at lære og kunne disse udenad disse vedtægter, som ligeledes skal medbringes ved enhver adgang til foreningens baner.
     • Formanden er til enhver tid egenrådig bestemmende.
     • Formanden godkender baneteskitse inden opsætning, og selve banen inden ibrugtagning.
     • Formanden bør, uden nogen som helst tvivl, vinde enhver match.
     • Næstformændene udfører arbejdet her i foreningen, bla. græsslåning, baneopsætning, samt forberedelse til matcher og generalforsamling.
     • Der vil på baneområdet være opstillet grill og røgovne til tilberedelse af diverse fødevarer.
     • Der vil ligeledes på baneområdet være "rekreative lommer" hvor medlemmer kan pleje sociale forpligtelser.
     • Baneområdet som stilles til medlemmernes rådighed, skal forlades i mere rengjort stand, end de var ved ankomst.
     • Alt spil ophører ved mørkets frembrud, dog kan påbegyndt spil afsluttes - det anbefales at anvende pandelampe, eller tilsvarende lyskilde - da farverne på kuglerne - ligesom farven på katte, om natten er grå.
     • Kugler som slås ind i plantebede, trær og anden bevoksning på banen regnes som "out of baunds" og giver strafslag.
     • Kugler som ender i vandhazard medfører selvhenter.
     • Medlemmer medbringer selv kugle i egen farve, som aftales på forhånd.
     • Som aktive medlemmer optages kun mænd som har passeret 50+
     • Nye medlemmer, skal anbefales af et medlem som har minimum 5 års ancinitet i foreningen.
     • Gæstespillere kan inviteres af formanden.
     • Formanden sponsorerer øl under kampen (under devisen "snup en bajer, så taber du dobbelt så stort" Shubidua)
     • Kvinder har ikke adgang til selve banen på match dage, dog undtages i hygge og serverings øjemed.
     • Børn har under ingen omstændigheder adgang på banerne på match dage.
     • Der indkaldes til årlig generalforsamling, hvis det er formanden som skal sponsorere middagen serveres øllebrød og pandekager, ellers vil middagen blive uddeligeret som sammenskuds middag, hvor medlemmerne selv medbringer en middagsret til alle, der serveres minimum 4 retter + suppe og ost som ikke regnes som egentlig ret, men tilbehør.
     • Der kan kun, tilenhver tid være 16 medlemmer i foreningen (svarende til antal stole i vores spisestue)
     • Potentielle medlemmer som står på venteliste kan indbydes som gæster, i det samme antal som værdige medlemmer har måtte melde forfald.
     • Værdige medlemmer er kontingentfrie, men afholder selv alle omkostniger i fordindelse med medlemskabet. 
     • Medlemmers ægtefælde, kæreste kan deltage i foreningens arrangementer, dog ikke i selve generalforsamlingen.
     • Udeblivelse fra årets generalforsamling medfører udnævnelse til næstformand.
     • Uværdig optræden på foreningens baner vil medføre bortvisning og i særlig grælle forhold. eksklusion af foreningen.