Foreningens nytårsmøde 2007 

 

 

Der er i dag, søndag d.30/12-2007 afholdt 1. møde i foreningen tidligere ustraffede personer.

   

      

Mødet var ikke varslet eller índkaldt på vanlig vis da der pt. ikke var andre medlemmer end undertegnede.

Dog var Charlotte Munk Fassel adviseret om at der ville blive afholdt møde, og at hun kunne indsende ansøgning om optagelse, Denne er blevet modtaget som mail, og alle andre medlemmer (1) har bifaldet hendes optagelse.

For at selve optagelsen kunne gennemføres fordreres
en ren og uplettet straffeattest, Denne blev strax og
ufortøvent forevist. Da selve attesten var indstøbt i
plastic, var det let at tørre den over med en spritvædet
klud, så den fremstod uden fingeraftryk eller andre pletter.

Selve mødet, var som beskrevet i vedtægterne henlagt til Langelinie i Rønne, nærmere betegnet  - Rønne Arresthus.
Der blev også som beskrevet i vedtægterne - serveret vand og brød, dog havde vi vedtaget at på dette vores 1. møde skulle fejres begivenheden ved at indtage, det hos bageren indkøbte vinogbrød (winerbrød)
Der kom et par "tøser" forbi med en hel indkøbsvogn fyldt med nytårsløjer, de gloede en ekstra gang da vi stod og spiste gammelt rugbrød og drak et glas vand, de skreg af grin da de lidt længere nede af vejen fattede den med winerbrød.

 

 

Efter den rituelle indtagelse af brød og vand, kørte vi en tur til kirkegården, hvor vi ndelagde en lauerbærkrans med bånd, til minde om foreningen og vores far.

Som rituellet ligeledes byder påsøgte vi et etablissement, hvor vi kunne nyde et bedre måltid.
Vi undersøgte "Cleopratra" men der var desværre lukket, så vi kørte videre til "Cafe Gustav" hvor vi kunne få indfriet vore forventninger
.
Charlotte valgt at få en kyllingepasta, og jeg valgt en pariserbøf mit das gantze shcwenerie, den var rimelig, men bestemt ikke overmåde, jeg vil til enhvertid foretrække serveringen på Chauteau de smedegård. 

 

Vi tilbragte en hyggelig time hvorefter vi gik hver til sit, med ønske om godt nytår og snarlig gensyn.

 

Endnu en god dag.

Så oplevet og beskrevet, Jens Ole Fassel

 

 

 

Næste gamg forventer vi at få vores storebror og storesøster med på dagen.