År 2013, tre medlemmer Nicolai, Charlotte og undertegnede,
mødte op til dagens festmåltid på Hotel Kreutzberg.