Træskohjælpefonden

Denne side er dedikeret til en af vore bedste, men ikke største (han var ikke så høj) skuespillere

Ove Sprogøe

Se flg. link her  :
http://www.danskefilm.dk/index2.html

Hvert år uddeler træskohjælpefonden en portion af legatet se ansøgningsskema her: