Jeg kan anbefale denne side

 

STARTSIDE    TORDENSKIOLD    SELSKABET    SITEMAP

TordenskioldAdelspatentetArtiklerLinksLitteraturlisteMuseerSangeTidstavle


Tordenskiold på stikkerne

Dette tekststykke er et resumé af beretningen om hvorfor 
Tordenskiold befinder sig på Sikkerhedstændstikkerne fra H.E. Gosch & Co.
Resuméet er skrevet ud fra flere forskellige kilder af Claus Fritzsche.


Tordenskiold på tændstikkerne

Den sandfærdige beretning om en vovehals, der kom til at reklamere for sikkerhedstændstikker.

For mange år siden var der engang en mand, der hed H.E Gosch. Det var efter den store krig i 1864, hvor Slesvig havde løsrevet sig fra Danmark.

Mini-lommeæske fra 1909Første æske fra 1865 med 
Tordenskiold som "blikfang".

Han blev sendt til København, af sin chef tændstikfabrikant Ludvig Hintze, for at sælge maskiner til produktion af tændstikker - og der fandt han sammen med en mand ved navn A. Sørensen, som ellers beskæftigede sig med at lave cementkranse til gravmæler. 

Æske fra omkring 1930

Sørensen købte maskinerne, lejede nogle lokaler på Christianshavn og dannede firmaet Ludvig Hintzes Efterflg., 
A. Sørensen. H.E. Gosch blev tilknyttet firmaet, det var jo ham, der havde forstand på fremstilling af tændstikker fra sin tid i Tyskland.
 

Gosch satte så A. Sørensen og dennes hustru ind i fabrikationen, og derefter tog A. Sørensen sig af dette - og Gosch rejste ud og solgte. 

Æske fra omkring 1930 Det er fra denne tid, navnet Tordenskiold opstod. Man ville gerne eksportere tændstikker til Sverige (svensk tændstikproduktion var af verdensformat) - og A. Sørensens kone foreslog så - frækt nok, men så sandelig helt i den Tordenskioldske ånd - at man kunne kalde de røde danske tændstikker for Tordenskiold - for han havde jo tævet svenskerne tidligere.

Mini-lommeæske fra 1909

Som sagt, så gjort - den dansk/ norske søhelt kom til at præsen- tere de danske tændstikker - og Denners billede af Tordenskiold fra 1719 blev udødeliggjort, og har prydet tændstikkerne fra Gosch siden 1865. 

Æsken, som den ser ud i dag, 2001

Nu gik det imidlertid sådan, at Gosch og A. Sørensen skiltes. Og snart efter kunne Gosch sammen med to farmaceuter overtage Sørensens fabrik og i 1883 sikre sig varemærket Tordenskiold. I de følgende år skiftede firmaet navn nogle gange i forbindelse med ændringer i ejerforholdene, og i 1898 døde H.E. Gosch. I dag er Gosch-tændstikfabriker stadig på stikkerne (dog svensk ejet siden 1972) - og ligeså er vor gamle søhelt, der som vi kan se har skiftet udseende nogle gange op gennem tiden, og staves Tordenskjold på æskerne.

I modsætning til Tordenskiold, hvis navn står uudslukkeligt i danskens bevidsthed, ja så går tændstikkerne ud uden at gløde - det er derfor, at man kalder dem for sikkerhedstændstikker.


Ligger De inde med information om Tordenskiold, hans samtid liv og levned,
er De meget velkommen til at sende indlæg til Selskabet.
Vi vil så gennemgå det og lægge det ind på siderne snarest muligt.
De må meget gerne sende materialerne med e-mail til Selskabet.
De er også velkommen til at skrive et brev.

Indlæg, der publiceres på disse sider, skal respektere Lov om ophavsret.
Siderne publiceres i forfatterens navn. Kun forfatteren er ansvarlig i henhold til Lov om ophavsret.
Selskabet kan ikke gøres ansvarlig for ophavsrettigheder.  
Selskabet tager derfor forbehold overfor tredje parts rettigheder.
Ved tvivl om ophavsret fjernes siderne straks fra hjemmesiden.

Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

STARTSIDE    TORDENSKIOLD    SELSKABET    SITEMAP

TordenskioldAdelspatentetArtiklerLinksLitteraturlisteMuseerSangeTidstavle