"ta'10 mereaffarten"

Under sloganet "ta 10 mere af farten" er det et stort ønske at få hastigheden sat ned for køretøjer som kører gennem "Ruts- Kirkeby"

Kommune, Politi og Rutsker sogneforening er i samarbejde for 3 år siden blevet enige om at sætte farten op me 10 km/t. netop i en periode hvor Trafikrådet har en million kampange om at ta' 10 af farten.

Samtidig har man fjernet de gamle byskilte så RUTSKER nu kun er en samling huse med stedangivelse.

Man har pillet to gamle byskilte ned som markedrde byzone og erstattet dem med 4 navnetavler samt 8 dobbeltsidet hastighedsskilte.

Man sparer 14 sekunder ved gennemkørsel gennem byen når man overholder den nye hastighed, men samtidig sætter man standselængden for alm. personbiler op med 14 m.

 

Der findes mange muligheder for at sætte farten ned, her er en: