Tordenskjoldssoldater

Der indkaldes hermed til Generalforsamling
d. 29/2-2016  - kl. 19
Hotel Fredensborg

Foreningens opståen:


Tordenskjoldssoldater blev stiftet, ved en pludselig indskydelse i en Teledanmark forretning en tidlig forårsdag i 1995.

Jeg henvendte mig til Teledanmark da jeg blev skilt fra min 1. kone, for at få flyttet min telefon.

Ekspedienten som var meget hjælpsom skrev med store ubehjælpsomme bogstaver på sin blok, de oplysninger jeg gav, og da 1. side var brugt og hun bladrede til side 2. kikkede hun sådan lidt nedladende, med hovedet lidt på skrå, og lidt overbærende spurte ”var der ellers noget ?.”
Dette er i sig selv temmelig provokerende, og jeg svarede, sådan lidt smilende ”Ja, i øvrigt flytter tordenskjolds-soldater også.” Damen skrev igen. Og spurgte igen lidt efter ”til samme adresse ?” hvilket jeg kun kunne bekræfte.

Jeg kunne se at der foregik en vis tankegang hos hende.

 Langt om længe fik hun taget sig sammen til at spørge

 ”Tordenskjoldssoldater, hvad er det ?”

Se, det er så lige det tidspunkt hvor man skal overveje om, det skal bære eller briste.

Jeg valgte at prøve at køre den lidt længere ud og fortalte hende om de aktiviteter jeg gik og lavede: Juleskibet, Hammershus-show og lignende. "Ja, det havde hun da godt nok hørt om, det var jo en god i’de,  om jeg ikke havde lyst til at få foreningen optaget i telefonbogen, det var ganske gratis, når det var med dette formål for øje."

Lige pludselig var det mig som var lidt paf, og måtte stå og glo lidt. Men jeg sagde ”jotak” og så var foreningen en realitet.

 

En af de andre lidt sjovere oplevelser med foreningen var da jeg fik et brev fra Allinge-Gudhjem kommunes borgmester. Det var en opfordring til alle klubber og foreninger til at stå kreds om Amlegårds kaserne som var lukningstruet. Selvfølgelig deltog Tordenskjoldssoldater i at stå i kreds om kasernen.

 

Tordenskjoldssoldater vil fremover arbejde for en lidt gladere og mere festlig dagligdag, gerne med en underfundig glimt i øjet.

 

 

 

Vedtægter

for

Tordenskjoldssoldater

  


§1.          Foreningen  navn er: Tordenskjoldssoldater  og er hjemmehørende hos Formanden.

 

§2.          Foreningens formål er ene og alene at:

                    §2a.     Være en hyggeforening for de medlemmer som møder frem.

                    §2b.     Skabe betingelse for gode hyggelige sociale relationer.

                    §2c.     Være forum for en god, gerne sjov historie. 

                    §2d.     Oppebære lidt hemmelighedskræmmeri, gerne på en lidt spøgefuld måde.

 

§3.          Medlemmer antages kun til ad hoc opgaver, og kun efter bestyrelsens godkendelse

 

§4.          Der kan ikke pålægges medlemmer at yde andet, end at opfylde de i §2a-d nævnte regler.

 

§5.          Foreningen tegnes alene af  Formanden, som dog kan nedsætte ad hoc udvalg.

 

§6.          Bestyrelsen består alene af Formanden, som bestemmer suverænt

 

§7.          Kontingent fastsættes på ulige år, da generalforsamlingen ikke bør belemres med 
  dette spørgsmål.

 

§8.          Det påhviler ene og alene bestyrelsen at indkalde til møder. Samt at vurdere
  nødvendigheden heraf.

 

 

§9.          De til enhver tid, i foreningen erhvervede aktiver tilhører Formanden.

 

 

§10.        Kontingentet dækker en 4-årig periode, hvor medlemmerne evt. vil blive tilbudt at  
  deltage i foreningens    arrangementer.

 

§11.        Medlemmer har kun adgang til general-forsamlingslokalet mod forevisning af gyldig
  ”stemplet” medlemskort.

 

§12.        Der afholdes generalforsamling hver d. 29 februar, med følgende dagsorden:

 

1)      Valg af klokkestyrer.

2)      Valg af sladrekone, der tages ikke referat.

3)      Formandens efterretninger for søfarende.

4)      Regnskabsfremlæggelse, unødigt punkt jævnfør §9

5)      Budget og kontingentfastsættelse undlades jævnfør §7

6)      Valg til bestyrelse undlades jævnfør §6

7)      Indkomne forslag, ikke nødvendig, jævnfør §6, men prøv alligevel.

8)      Orientering om fastsættelse af næste generalforsamling

9)      Eventuelt, springes over da, alt kan tages op men intet alligevel kan besluttes.

Tilmelding sker ved
betaling af kontingent
Kr. 160 på konto:
1551-6249426
inden 1/2, som dækker
4 års kontingent
samt spisning, efter generalforsamlingen,
kaffe og kage, drikkevarer for egen regning.

 

 

Kære Venner

 

Rutsker . 1/2-2004

 

 

Da der i år er 29 dage i februar måned, er det tid til at holde generalforsamling i ”Tordenskjolds Soldater”

 

Det vil I år foregå på

Hotel Fredensborg.

 den 29/2 -2004  kl. 11,55

 

Dagsorden i flg. vedtægterne (kan rekvireres efter generalforsamlingen)

    Da valg, af formand samt, supplerende valg til bestyrelsen kun kan ske på ulige årstal, er dette punkt udskudt.

     Nedsættelse af festudvalg

     Indkomne forslag (pt. ingen)

     Fastsættelse af næste generalforsamling (bestyrelsen foreslår fredag d. 29/2-08)

 

Selve generalforsamlingen forventes gennemført på 5 min.

 

Efter generalforsamlingen ser foreningen gerne, at generalforsamlingsdeltagerne hjælper til med udryddelse af "Det store frokostsildebord," for egen regning men, med venlig, og høflig selvbetjening ( kr. 75,-) – og drikkevarer ad libitum  ligeledes for egen regning.

 

Vi afslutter med kaffe/te, ost og kage som foreningen (læs igen, ”formanden”) er vært ved.

 

For deltagelse kræves, indbetalt kontingent 10 kr. pr. medlem (kan indbetales  kontant ved generalforsamlingen) Samt bindende tilmeldelse inden d.5 februar  -04.

 

Beklædning: civil, men gerne festlig.

 

Tilmelding til: Ole Fassel – tlf. 56969798

eller mail: tordenskjoldssoldater@sol.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Tordenskjoldssoldatergeneralforsamlingsrefferat.

 

Der blev traditionen tro afholdt generalforsamling i foreningen ”Tordenskjoldssoldater”, søndag d. 29/2 år 2004, denne gang på ”SAS Radison, Hotel Fredensborg.”

Der var mødt 98% af medlemmerne, svarende til 57 personer – de sidste 2% stryger vi.

Mod forevisning af behørig stemplet medlemskort fik medlemmerne fik adgang til generalforsamlingslokalet – hvor bordene var festlig og indbydende dækket op.

Efter udnævnelse af klokkestyrer og sladrekone gennemgik Formanden efterretninger for søfarende og foreningens vedtægter.

Generalforsamlingsdeltagerne blev ikke belemret med  valg til bestyrelse, og kontingentfastsættelse, da disse ting kun er på dagsordenen i ulige år.

Punktet ”Eventuelt,” hvor alt kan tages op, men intet besluttes, blev ligeledes sprunget over, da der alligevel ikke kan besluttes noget under dette punkt.

Herefter kunne klokkestyreren ringe af, og takke for god rod og orden -  han blev dog opfordret til at opretholde sit hverv under den efterfølgende spisning, så han kunne overholde en evt. talerrække. Klokkeren kom endda selv med et længere; men meget inspirerende foredrag om vands krystallisering, som alle fandt meget lærerigt.

Mødet sluttede med kaffe og kage, og til sidst forlod Formanden selskabet med foreningen annaler.

Næste generalforsamling afholdes fredag d. 29/2 år 2008.

 

Der må påregnes indkaldese til ekstraordinær general-forsamling inden denne her bebudede.

 

Ovenstående referat er sendt til adminiralitetet.

 

Rutsker d. 1/3-2004

Jens Ole Fassel

Formand

 

 

 

 

 

Foreningen har i mellemlæggende periode deltaget  i "sprogblomster" et regionalt Tv program hvor et panel skulle gætte betydningen af Bornholmske ord. Det lykkedes os at bringe programlederen ud af

fatning ved at møde op i middelaldertøj som soldater. Endnu en god dag.

 

Foreningen deltog også i landsindsamligen til Aidsramte ved at byde op til 5.000,00 kr. for en times fri afbenyttelse af svømmehal med hyggelys og massørerer, Budet blev dog overgået med et bud på 7,5oo kr. hvilket jeg ikke skønnede at vor forening ville kunne bære.

Generalforsamlingen

Hotel Fredensborg.

den 29/2 -2008 kl. 18,55

 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til vedtægterne, og forløb planmæssiget,  og alle var glade. mere senere.

der indkaldes hermed til generalforsamling

Det vil I år foregå på

Hotel Fredensborg.

den 29/2 -2012 kl. 18.55