Stemplet

Stemplet "stemplet" stammer tilbage fra 1976 da vi i sin tid boede på Mathildevej 12, Frederiksberg.

Vi var i vore velmagts dage og havde lige købt nabolejligheden og slået vægen ned mellem dem, Jeg havde en byggesag kørende med kommunen, som forlangte at jeg blændede den ene hoveddør og den ene køkkentrappe af på grund af brandfaren.

Efter at have gennemgået alle instruktioner, love og regler havde jeg bygget en væg op foran den ene køkkendør, med stålskelet og rockwool isolering og manglede kun at sætte den endelige gispplade på, så jeg skrev til kommunen at jeg var klar til syn.

14 dage sennere skulle synsmanden så komme. Der kom en gammel sur pensioneret arkitekt anstigende i p... regnvejr. han var sur over at have stået ved den bælndede hoveddør i 5 min og banket på. Jeg kunne jo kun fortælle ham at det var jo den dør kommunen ville have os til at lukke, den var isoleret og vi havde ikke hørt ham bamke på, og iøvrigt var vores adresse iflg byggesagspapierne jo i nabo opgangen nr. 12 og ikke hvor han havde været i 12a. og i øvrigt stod der et skilt om at vores indgang var i nr. 12. Efter at have stået og brummet lidt, ville han se byggetegninger over dørpartierne, Dem foreviste jeg ham, vi var så heldige at min svigerfar var arkitekt og havde lige slået et par streger på et papir over hvordan jeg skulle bygge vægen.

Alt var OK og vi gik til synsforretningen, jeg fortalte ham at jeg ikke havde sat den endelige plade på, så han kunne se opbygningen af konstruktionen. Han blev så skide sur at han smed mine papirer på gulvet, og begyndte at himle op om jeg var rigtig klog "Han var sendt herud for at lave en ibrugtilladdelse, og ikke for at se et halvfærdigt arbejde, som jeg jo bare kunne pille ned igen når han var gået, jeg kunne skrive til kommunen igen når jeg var færdig, og så kunne jeg jo se hvornår HAN HAVDE TID til at komme igen", og gå gik han.

Dagen efter gik jeg ned på kommunen og klagede min nød, jeg fik at vide at byggeriet skulle være færdigt, og at man iøvrigt var ligeglade med hvordan det så var lavet, og i øvrig beklagede man arkitektens opførsel, men man havde travlt og blevet nødt til at hyre en konsullent, og havde altså fået HAM. Nu hang jeg på "HAM", og "HAN" skulle komme igen - fordi der skulle stå et "STEMPEL" der sagde kontormusen og pegede på min byggeattest.

Jeg gik over på den anden side af vejen, her lå en stempelforretning, og så bestilte jeg "STEMPLET".

14 dage efter og for 65 kr. fik jeg stemplet, stemplede selv min byggeatest underskrev en med mit eget navn - gik op på bygnings- kontoret og afleverede attesten med et stort smil, og spurgte om alt var OK. Musen læste den igennem - stemplede med sit stempel, og jeg gik gik tik kassererkontoret - betalte 45o kr. og fik min ibrugstagningstilladelse med posten 3 dage senere.

Jeg har aldrig hørt fra kommunen om den byggesag mere - ej heller om hoveddøren.

Fred over alle skrankepaver og pensionerede arkitekter.