Sproglaboratorium

Det er ikke altid lige let at læse hvad der står, og når det skal læses hurtig eller gentage kan der godt smutte for selv den bedst trænede.

Prøv selv at se her.


Stativ, stakit, kasket.


En glat blå gadeplakat.

Bløde, blege bøgeblade.

Fisker Frits fisker friske fisk.

Præstens ged i degnens eng.

Var det Varde, hva? Var det, hva?

Hundrede pund hunpuddelhundeuld.

Efteraberaber aber efter efteraberaber.

Bisp Bissens gibsgebis og bispindens gisp.

Slagteren sidder på trappen og piller spæk.

En bar barbar bar en bar barbar ud af en bar.

Fem flade flødeboller på et fladt flødebollefad.

Flinke Fisker Flindt fisker friske fladfisk fra fjorden.

Plæneklipper Knudsens knortekæp knækker næppe.

Døde røde rødøjede rådne røgede ørreder med fløde.

Ringeren i Ringe ringer ringere end ringeren ringer i Ringsted.

Ka' køer li' likør? Nej, køer ka' ikke li' likør, køer ka' li' køer!

En rar barbenet araberbarber, plukker rå rabarber i sit arabiske rabarberkvarter.

Da de hvide kom til de vilde, ville de vilde vide, hvad de hvide ville de vilde, men de hvide ville ikke lade de vilde vide, hvad de hvide ville de vilde. 

Hvad er der i vejen med vejen i Vejen? Der er det i vejen med vejen i Vejen, at folk i Vejen går i vejen i vejen. Det er det, der er i vejen med vejen i Vejen.
Der var en gang en konge, der havde tre sønner. Den ene hed Skrat, den anden Skratskratterat, og den tredie Skratskratteratskratskrirumskrat. Der var også en anden konge, der havde tre døtre. Den ene hed Sip, den anden Sipsippenip, og den tredje Sipsippenipsipsirumsip. Da de var blevet voksne, giftede den ene konges sønner sig med den anden konges døtre. Skrat fik Sip, Skratskratterat fik Sipsippenip, og Skratskratteratskratskrirumskrat fik Sipsippenipsipsirumsip. Og de levede lykkeligt til deres dages ende.

Nyere ordsprog