Bornholms Sneforsyning

Billedarkiv

 

Ps. siden er gået i sort pga. sneblindhed

 

 

 

 

 

 

Almindelige forretningsbrtingelser:

Virksomhedens navn er: Bornholms Sneforsyning, som er beliggende på Smedegård, Rutsker, Bornholm
Forsyningsvirksomheden er ikke moms- eller forsikrings- registreret, da der er tale om en virksomhed uden omsætning,  eller ansat personale.
Al levering foregår ab. lager, der kan ikke garanteres for forsynings sikkerhed, da lagerpladsen ligger uisoleret udendørs, i enkelte tilfælde haves et mindre lager indendørs på loft og i maskinhal (fygesne)
Der garanteres ikke for kvaliteten af sneen, nogle gange vil sneen have et stort indhold af organisk matriale, specielt i forbindelse med fygning kan sneen optræde i nærmest umbra farve, denne kvalitetsforøgelse vil ikke påvirke prisen.
Da vi i Bornholms Sneforsyning ikke kan garantere for levering af bestemte mængder gælder princippet "først til mølle" man er dog velkomme til at ringe og høre om leveringsmængder. I perioder med meget sne kan man evt. lave aftale med BRK om levereing, De kører større mængder væk fra veje og stræder.
I forbindelse med fygning vil der kunne leveres forskellige sneskvulpture, disse bedes fjernet i hele deres omfang, da den kunstneriske opfattelse ellers vil gå tabt.
I perioder med stærk frost kan evt. også leveres is fra egen sø, Det vil dog i disse tilfælde ikke være tilladt at betræde det stive vand før isen er trykprøvet af en kyndig iskontrollant, og der er sat skilte op med  Isen er sikker.
Bornholms Sneforsyning vil tilstedse opbevare 1 snebold  i en hertilindrettet fryser, som demonstration af  årets snekvalitet.

Og så kommer vi til Årets 1.000,00 Kr. spørgsmål:

"Hvor bliver det hvide af når sneen smelter??"

evt. svar kan sendes til f@ssel.dk  Alle (også, dem vi ikke kender) som har læst denne side bedes afgive et svar.

 Ps. alle indkomne, rigtige svar deltager i årets lodtrækning, lodtrækningen foretages d. 24/8  på Smedegård. Trøstpræmie en islagkage som serveres med varm kako til alle fremmødte (tilmelding på tlf. 56969798 d. 20/8  Kl. 18-19  tvingende nødvendig af hensyn til køkkenet, her vil samtidig blive oplyst om tidspunkt for servering).