Til:

 

 

Jeg har ad omveje hørt at Kommunalbestyrelsen skal, mandag d. 9/1-06 give tilladelse til at Carsten Jørgensen bygger kæmpe svinefarm på Engegård, Simonsgårdsvej 3, Rutsker.

 

Jeg skal på det kraftigste anmode om at denne tilladelse ikke bliver givet fordi:

 

  1. Jeg kommer til at bo 650 m. fra omtalte byggeri.
    1. Man havde i 1. omgang glemt at høre mig i nabo høring, og da endelig fra kommunen  sendte sagsagter til mig fik jeg at vide af Fru Vejdiksen af det slet ikke ville komme til at lugte, Jeg forstår ikke at en kommunalansat kan komme med den anmærkning – da det i ansøgningen er påtalt at man ikke ønsker at lægge begningerne samlet ved Knarregård på grund af lugt i fornindelse med Rutsker feriecenter. ?? lugt er ikke den samme hos os ?
    2. Jeg har ikke fået nogen respons for mit indsendte materiale, men jeg kender heller ikke papirgangen i kommunen.
  2. Grunden omkring Engegård har ligget øde hen de sidste mange år. Jeg er ikke modstander af landbrug, men der er ikke nogen grund til at lægge en svinefabrik på en ødegård hvor der ikke er beboelse, for selv at slippe for stanken hjemme.
  3. Enegård ligger lige i dalen hvor ”Ådalen” begynder som længere ned i forløbet bliver til Åhalsen (Åhalsegård)  Min eng ligger som nabo til svinefabrikken, og jeg er bekymret over den luftspredte gødning der vil komme både fra stald og gylleanlæg.
  4. Der ansøges om at fjerne et stengærde, dette gærde er af historiker Finn Ole XX  blevet betegnet som bevaringsværdigt, og fremgår af kommunens eget kort over fredninger
  5. Jeg vil i værste fald håbe at hvis den omtalte fabrik blivet til noget at der vil omme krav om at Gyllebeholderen på 3.500.000 l kræves overdækket, højden på beholderen har jeg beregnet til at blive ca. 5 meter og med et ”kinatattag” vil den blive næsten lige så stor som Nykerrundkirke. 3.500.000 l. gylle er meget at have lige ved sin baghave hvor der er fald ned imod, hvor Ådalen begynder.

Bliver der i denne sag lavet en vvm vurdering ? kommer den til offenlighedens  kendskab???

 

 

 

 

 

 

Svinefarm III

 

Jeg kan godt lide at formanden for svineudvalget Carsten Jørgensen på Krusegård, siger og skriver at det er vigtig at opretholde et godt forhold til  naboer og til naturen. At han, så selv skal være den første til at kaste en svinefabrik ud i det åbne landskab, viser jo med al tydelighed den dobbeltmoral der er i han udtalelser.

Og at jeg som nabo, (150 meter fra 3.500.000 l. gylle) til denne svinerifabrik ikke blev nabohørt. Jeg skulle selv opsøge oplysning om at grisefabrikken  er på vej gennem hele godkendelsessystemet, det viser jo med al tydeligelighed hvad Svineudvalgsfornand  Carsten Jørgensen mener om naboer.

 

Jens Ole Fassel

Svinestegsspiser.

 

 

 

 

 

 

 

Svineproduktion splitter udvalg

12. januar 2006

19:44

En sag om ny stor svineproduktion i Rutsker har delt Teknik- og Miljøudvalget.
Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti går ind for byggeriet, mens SF og Socialdemokraterne er imod.

Det er ved Engegård syd-øst for Ruts Kirke, at landmanden Carsten Jørgensen har søgt kommunen om tilladelse til at bygge en ny stor svinestald og en gylletank.
Et lille flertal i Teknik- og Miljøudvalget har stemt for byggeriet, men Per Ole Petersen fra Socialdemokraterne og formanden for udvalget Leif Olsen fra SF stemte imod.

-Jeg mener ikke, at vi skal have staldbygninger eller fabriksbygninger til at ligge mere eller mindre tilfældigt rundt om i landet. Jeg er ikke nødvendigvis imod, at han skal bygge stalden, men den skal ikke ligge der. Den skal ligge i tilknytning til den gård, den hører under, siger Leif Olsen, SF.

- Det er en vanskelig sag. Vi har meget nøje overvejet det ene mod det andet. Men da vi havde fået opklaret de spørgsmål, vi havde stilllet i sagen, og så vejet for og imod, både beboernes protester og de arbejdspladser, der kunne komme ud af det, så har det ført til, at jeg går ind for byggeriet, siger Niels Jørgensen, Konservative.

- Jeg finder faktisk, at der er god fornuft i, at man genanvender tidligere landbrugsbedrifters beliggenhed. Og det gør jeg ud fra betragtningen om, at her må man forvente en vis landbrugsrelateret aktivitet. Set i det lys synes jeg, at placeringen er fornuftig, siger Steen Colberg Jensen, Venstre.

Men naboerne til den nye svinefarm synes ikke placeringen er fornuftig. 13 familier har skrevet under på indsigelser til kommunen mod projektet.

Der vil være plads til en produktion på 8.700 slagtesvin i stalden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagen om en ny stor svineproduktion i Rutsker har taget en ny drejning i dag. Planerne bliver måske alligevel ikke til noget

Manden bag byggeriet Carsten Jørgensen genovervejer i øjeblikket byggeplanerne. Han siger til TV2/ Bornholm, at hvis han kan få en byggetilladelse hjemme på Krusegård vil det løse mange problemer. Alternativet er at stoppe produktionen helt.

Udsigten til en ny stor svineproduktion ved Engegård fik naboerne til at protestere. 13 familier skrev under på indsigelser til kommunen mod projektet, og naboernes protester gjorde indtryk på Teknik- og Miljøudvalget, og delte udvalget i to lejre.
De fleste af naboernes indsigelser går på bekymring for lugtgener, øget trafik og at svinestalden vil skæmme landskabet.

En af indsigelserne kom fra Tommy Pinnerup Jensen og Neel Høgskilde fra Sjælland, der har købt sommerhus 250 meter fra det planlagte byggeri. De er meget bekymrede for udsigten til en ny stor svinefarm, men siger til TV2/ Bornholm, at de er glade for den drejning sagen har taget