Hotel Kreutzberg

 

 

Aksel Kreutzberg blev ansat to år før Første Verdenskrig brød ud, og blev siddende til syv år efter Anden Verdenskrigs afslutning, nåede i sine 40 år som arrestforvarer at sætte et præg på stedet, som byens borgere den dag i dag kender til.

'Han sidder hos Kreutzberg' svarede man dengang, når nogen spurgte, hvor en af øens kriminelle var henne. Rønne Arrest blev i folkemunde til Hotel Kreutzberg, og arrestforvaren var på begge sider af tremmerne en afholdt mand. Hans eftermæle fortæller om en stærk personlighed, hvis store egenskaber og medmenneskelige forståelse for den indsattes problemer var de mest iøjnefaldende - og langt forud for datidens autoritære holdninger til indsatte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: http://www.kriminalforsorgen.dk/publika/nyt/nyt02_05/html/kap02.htm