Kolonihaveforeningen
7" karoffelrække


Efter formanden havde læst dagens arbejdsopgaver højt for de fremmødte
medlemmer, gik vi til arbejdet, Der skulle først fræses en rille til 7' række.


Vi er så heldige i vor forening at have en kvalificeret fræsemester blandt os.


Skiltet med 7' række kunne nedsættes.
alt er nu klart.

Alt behørigt kontrolleret og undersøgt.

King Edward ligger begravet på: 

N 55012'26.78'' /   E 14045'8.90''

Hvorfra han vil blive genopgravet midt på sommeren.


Og nu til noget helt andet:


Læg venligst mærke til at vi sidder ude og spiser
frokosten, 14 dage tidligere end sidste år.

Nogen sagde noget fornuftigt,
men formanden holdt talen:

 

Kolonihaveforeningen

7” kartoffelrække

 

Søndag  afholdt kolonihaveforeningen 7” kartoffelrække store læggedag, som er en fælles social begivenhed hvor medlemmerne møder op med en forspiret kartoffel, som rent ceremonielt bliver nedlagt i 7” kartoffelrække. Hvert medlem nedlægger 1 kartoffel, og dernæst bliver der nedlagt et par til ære for bla. Hendes majestæt Dronningen, Kronprinsen, samt 1 for King Edward.

Uddrag fra formandens beretning:

Man er en heldig kartoffel, når man er medlem af vores forening, både som person; Fordi vi i vores lille forening ikke kun hypper vores egne kartofler, men vi tager også hensyn til vores med medlemmer, både ved den sociale sammenkomst der ligger i at have en sådan forening, men også ved at lige kikke efter de andres afgrøder samt at hyppe deres kartofler.

Man er også en heldig kartoffel, som kartoffel – fordi den kartoffel der bliver lagt i jorden i vores forening aldrig bliver overladt helt til sig selv, men altid har en lignende fælle liggende lige ved siden af sig, det være sig både være i jorden, men også i gryden og tallerknen til sidst ved kartoffeloptager festen.

Nu er vi jo ikke en helt grøn forening, ja altså det med grøn skal jo ikke kun forstås som økologisk, eller sådan, men vi er jo nu en forening som har et par år på bagen, og jeg vil gerne takke medlemmerne for deres ihærdige fremmøde, både til de officielle dage men også til de arbejdsdage som er ilagt i programmet, vi, både min kone og jeg, glæder os som altid til at se medlemmer komme forbi både hyppigt og til hypning.

Som Kim Larsen ville have sagt ”skrid pomfrit – det er en lukket fest – men kom ind alligevel”

Der har været flere henvendelser fra potentielle medlemmer fra hovedstaden som gerne vil være medlemmer og få et lille kolonihavehus som de kunne overnatte i, når de skulle besøge familie og bekendte her på øen, det er desværre ikke muligt, da der er venteliste på medlemskab og det er en ligeledes en betingelse at man har bopæl  på Bornholm, da vi ellers risikerer at kolonihaven vil drukne helt i ukrudt og kolonihavehuse, dette kan kun forhindres ved at  medlemmerne  kommer regelmæssigt forbi og hypper rækkerne. Formanden kunne igen i år meddele medlemmerne at på grund af foreningens gode økonomi, vil det heller ikke i år være nødvendig at opkræve medlemskontingent, eller søge offentlig tilskud. Regning for ejendomsskat og bidrag til vand og lignende driftsomkostninger er budgetteret til ligge under bagatelgrænsen, og da foreningen føler sig formuen, er det altså ikke aktuelt at opkræve kontingentet. Mødet blev afsluttet med den obligatoriske sildemad med tilbehør.

Flere medlemmer har konstateret at man ikke behøver grønne fingre for at være medlem, men at de kan blive ret så sorte.

Kolonihaven er beliggende på Smedegårds jorde i Rutsker.

Jens Ole Fassel

Formand

Vi glæder os til at se Jer igen, til lugedag, og senere til
store opgravningsdag.

 

1' lugehold, familien Madsen har været der.

Nu er det så bare spændende og se hvem der kommer næst!