Den hemmelige klub

Denne klub er så hemmelig
(og da jeg er underlagt tavshedpligt overfor ikke medlemmer)
kan jeg  desværre  ikke  fortælle:

Hvem der er medlemmer.
Hvad vi laver.
Hvor vi mødes.
Hvornår vi mødes.
Hvorfor vi mødes.

I det hele tager er der ikke meget at fortælle om "Den hemmelige Klub"

Men, vi er en underafdeling af "Tordenskjoldssoldater",
og hvis du mod  forventning stadig gerne vil vide noget om den, 
må du melde dig ind  i klubben.

Kontingentet udgør  kr. 236,50 om året,
og alle pengene bliver brugt i formandens egen interesse.

Der kan i flg. vedtægterne ikke kræves rengskab, eller indsigt i klubbens gøren og laden.
Af hensyn til medlemmernes integritet føres der ikke journaler over noget i klubben,
formanden vil til enhver tid påberåbe sig amnesi.

Nye medlemskaber afgøres ene og alene af formanden, som uden begrundelse 
kan afvise, eller antage enhver ansøgning.

skriftlig begæring om optagelse kan sendes til: F@ssel.dk som sørger for den
videre behandling, begæringen kan kun behandles ved samtidig indbetaling af 1. års kontingent,
på konto 1551-6249426 mrk "den hemmelige klub" 
beløbet kan  ikke refunderes hvis der ikke tegnes medlemskab.

Ps. der afholdes ikke demokratiske generalforsamlinger, hvert år - men kun når
formanden finder det nødvendigt.
  


Sidens indhold vil til enhver tid blive opdateret og ændret når formanden finder det nødvendig, der tages ikke hensyn til tidlligere udskrifter, eller anden henvisning til tidligere versioner af siden. Formanden vil til enhver tid nægte kendskab til siden indhold. Ammen.