F. F. B. F. F.

foreningen for Bornholmske fest fyrværkere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreningen tilbyder alle fyrværkere på Bornholm medlemsskab.
 
Forenigen vil arbejde på at få lige ret og lige vilkår for fyrværkere
 som er tilsluttet F.F.B.F.F.
 
Samtidig vil foreningen arbejde på at få mulighed for at tegne 
fælles forsikring i forbindelse med festfyrværkeri på Bornholm.
 
 
 
Medlems fortegnelse
og forenings vedtægter
kan mod password hentes
Her:  _ _ _ _ _

 

 

 

 

Der arbejdes på at lave Bornholmsmesterskab i løbet af sommeren 2008

Fyrværkeri
Der er pt. 1 tilmeldt Kanonkongen.eu