Få ords foreningen

 

På grund af det begrænsede ordforbrug foreningen
har valgt at benytte, er vi nødt til at anvende
interview formen - for overhovedet at få noget
vide om foreningen.

"Er der korrekt at I har startet en ny forenig
som hedder -fåordsforeningen?"

"Ja"

 

"kan du uddybe, hvad den står for?"

"JA"

 

" Vil du fortælle lidt om, hvad det går ud på?"

"ja"

 

"vil du gøre det? - nu?"

"ja"

 

 

"kan du overhovedet sige andet end -Ja?"

 

"JA"

 

 

"skvaddernosse"