Ekkodalsråb 2007

 
 
 
 
Præsidenten takker
 
Udvalget til afprøvning af ekkoet i Ekkodalen under KulturBornholm skal have tak for den forbilledlige afprøvning i dag. Udvalgsformanden, naturvejlyder J.O. Fassel (Tordenskjolds Soldater mmm.), råbte selv de fleste af de indkomne forslag med smuk og kraftfuld røst.
"Hvad volder prinsesser smerter?" vandt finalen. Hvornår spiller Brøndby dårligt? var særlig aktuel i dag.
Hvem forsikrer dem på Balka? og Hvem flyver med Sterling? vakte også opmærksomhed.  
 
KulturBornholm takker sponsorerne
FeriePartner Bornholm: en uge i sommerhus
KELDOR SKO: Ecco-sko
Ekkodalshuset: middag med tilbehør samt løbende udskænkning af Svaneke-øl
 
Afprøvningen blev overvåget af Klaus Kjøller fra Københavns Universitet, der garanterer, at alt gik rigtigt til. DR Bornholm, Bornholms Tidende og TV2 Bornholm dokumenterede begivenheden.
 
KulturBornholm takker Ekkodalshuset for velvillig behandling under forberedelserne til afprøvningen. Rigmor og Helge Østergaard er som tak udnævnt til æresmedlemmer af Danske Mæceners Landsforbund.
 
Med venlig hilsen
Carsten Seeger
præsident
Foto: Kirsten Seeger.
 
 

Søndag d. 29/7-2007 blev der afholdt finale i ”ekkoråb” i Ekkodalen.

 

Blæst og en enkelt byge kunne ikke stoppe formanden for udvalget til kontrol af ekkoet i Ekkodalen, da Jens Ole Fassel i spidsen for en til dagen sammensat jury, søndag eftermiddag lagde øre til mange gode forslag til årets ”ekkoråb”.

Søndagens finale gik ud på at finde den endelige vinder af konkurrencen af ekkodalsråb. Der var mødt flere end 50 tilskuere frem – endda flere gengangere, som ville følge med i udvælgelsen. Da Flere af indslagene er afleveret at turister, som allerede var rejst hjem, blev de præsenteret af formanden for udvalget, på en meget fin og neutral måde.

 

Finalen stod mellem: ”Hvad giver ægte prinsesser smerter – ærter” og ”Hva  ê ældre en postijn – ostin”. Alle tilstedeværende var enige om at ”prinsesseråbet” var langt det bedste, hvilket juryen også var enige om. Sofie Kurland, Vridsløsestræde 17 Albertslund var den dygtige vinder af konkurrencen, og dermed vinder at 1 uges ophold i et bornholmsk sommerhus til en værdi af 4000 kr. som FeriePartner, Aakirkeby havde sponsoreret.

Nr. 2 blev så ”postråbet” som fremover kan glæde sine fødder med et par Eccosko, fra Keldorsko, Rønne.

 

Af de værste råb vi blev præsenteret for var: ”Hvad spiser Bjarne Riis – is” NEJ han har jo selv indrømmet at han indtager ikke is men EPO, så det var et råb der faldt i gennem sigten.

Et andet råb som heller ikke faldt i god jord var ”Hvad svømmer der i Joboland – and”, men som de lokalpatrioter vi er, hedder der stadig ikke ”Joboland” men Bræneskårshaven. Disse to råb bliver præmieret med en trøje, hvorpå der var trykt ”jeg tabte mæglet i Ekkodalen”

 

Der var kommet ca. 100 forslag ind på råb i Ekkodalen, og efter at have givet en smagsprøve på de bedste, kunne formanden for udvalget, takke pænt af - og lovede at der til næste år vil blive holdt en lignende konkurrence, nok over 4 søndage – med en endelig finale i starten august.

Foreningen til kontrol af ekkoet i Ekkodalen vil også sørge for at der bliver opsat en tavle – ved Ekkodalshuset med de forskellige ekko’er, så kan man tage et ekko med ned i dalen og prøve det. Foreningen vil ligeledes prøve at få udgivet en folder med forklaring om Ekkodalen, og ekkoet

samt de bedste ekkoråb.

 

Ekkodalen rummer så meget skønhed, og der er ikke mange som kender H.C. Ørsteds kilde, hvor det i øvrigt er bedst at stå når man vil have det bedste ekko. Man skal stå på selve mindestenen og give et enkelt klap i hænderne, og så kan man høre hvor ekkoet kommer fra, det er så den retning man skal råbe sit ekkoråb, det er vigtigt når man vælger sit råb, at man afslutter sin sætning med stød i stidste stavelse som man forventer at få som svar. God fornøjelse.

Området omkring kilden trænger i øvrigt kraftigt til at blive frisket op, få renset kummen og få renset sit afløb, så der ikke er så sølet, det ville også unægtelig være nemmere og pænere, hvis gæsterne i området benyttede affaldsspandene, i stedet for bare at tabe is- og slikpapir på jorden.

 

Der er allerede kommet forslag til ekkoråb til næste års konkurrence- og et af de mere søde er:

”hvad ser man på en ko der flyver – yver”, det er jo ikke uden grund det hedder ekkodalen, eller styrtedalen, at man har jaget dyr ud over kanten så de er styrtet ned, og man på den måde enten fik mad – eller man ofrede dyr til guderne i gamle dage.   

 

 

Så oplevet, og beskrevet, Jens Ole Fassel

Link til

Ekkoråb