Dørvers:

Fra salmen: Hjerte, løft din glædes vinger.

3 vers:

I, som tunge stier træde,
stands og hør:
Her er dør
til den sande glæde,
og i huset inden døre
trøstes ved
slig en fred
ingen sorg tør røre.


Poul Gerhardt 1653.