Tøffelheltenes Faglige Forening

 

Optagelsesbegæring
til
Tøffelheltenes faglige forening

 

 

Inden resten af optagelsesbegæringen udfyldes skal nedenstående gennemlæses og godkendes af egen ægtefælle, som med sin underskrift accepterer fortsat optagelsesprocedure.

Jeg: (navn på hustru)_____________ tillader hermed at min mand (navn):___________

Fortsætter optagelsesproceduren, (sted, dato og underskrift)________________________

 

Vedtægter for foreningen (godkendt af formandens exkone)

 

§1: Der er kun adgang for mænd i foreningen, der er ingen grund til jalousi fordi vi ikke er hjemme.

§2: Det er kun muligt at deltage i foreningen arrangementer, hvis man til mødet fremviser en fra

     sin kones underskreven tilladelse.

§3: Der vil til hvert møde blive udsendt en skriftlig dagsorden.

§4: Mødet vil fortrinsvis blive afholdt et sted hvor der primært er mandlig betjening.

§5:Man møder op til mødet, passende påklædt: smoking, kjole og hvidt. samt sko på den ene fod,

    og tøffel på den anden.

§6: Der vil på mødet kun være lødig konversation.

§7: Der vil på møder være mulighed for drøftelse af hjemlige skærmydsler og passende ynk.

§8: Af hensyn til unødig sladder, bør (læs: må) der ikke refereres fra møderne.

§9:Når mødet afsluttes, påføres tidspunkt på resteaurantregningen, således at hjemkomsttidspunktet kan

    kontrolleres af ens kone.

§ 10: Bestyrelses tegnes af formand, som efter egen kones tilladelse, kan nedsætte et mødeudvalg

        (læs: festudvalg). Formanden er med sin kones tilladelse egenrådig.

§ 11: Dettilstræbes at afholde et årligt møde, hvortil egen kone hermed har givet tilladelse til at man
       deltageherfter vi vil vi indtage etpassende herremåltid.

§ 12: Medlemmer kan kun optages, hvis de på forhånd kan anbefales af mindst et andet medlem.

§ 13:Der beregnes ikke kontingent, men alle medlemmer afholder selv egne omkostninger, samt betaler
       formandens forplejning.

§ 15:Det er ikke muligt at udtræde af foreningen, når man først er blevet medlem. Da det ikke

       skal være muligt for ens egen kone at kunne forlange udmeldelse af foreningen.

Jeg, som er blevet anbefalet af:________________erklærer hermed at have gennemlæst, og har ved min kones underskrift accepteret ovenstående, og søger hermed om optagelse i Tøffelheltenes faglige forening:

(Sted, dato og underskrift:)_____________________

Indsendes til: Formand, Jens Ole Fassel, Kirkedalsvej 17, 3790 Hasle,

som vil tage ansøgningen under venlig overvejelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lille test ? (Tryk her!)

 

 

 

Det bankede på hos Sct. Peter, og da han lukkede op stod der en mand udenfor døren.
Manden skulle lige til at sige noget, da han ligepludselig forsvandt.
kort tid efter bankede det igen, Sct Peter åbnede døren - og manden stod der igen,
men lige pludselig forsvandt han igen, tredie gang det bankede vente Sct. Peter lidt
med at åbne, men maden stod der igen:"holder du mig for nar?" spurgte Sct. Peter.
- undskyld sagde manden, men min kone prøver at genoplive mig, så hun kan få at vide
hvor jeg gemmer lottokuponnen, hvor vi lige vandt 22 mill kr. inden jeg fik hjertestop af glæde.

Hvad er forskellen på at fortælle en mand og en kvinde noget?
Manden lader det gå ind af det ene øre og ud af det andet,
Kvinden lader det gå ind af begge ører og ud af munden!

 

 

 

 

 

 

Der er to indgange for mænd til himmelen, og ved den ene hænger et skilt med "indgang for mænd under tøflen", mens den anden indgang er for selvs-tændige mænd.

Sankt Peter modtager mange ved den første, men en dag så han en lille selvudslættende mand den den anden dør. "Du ser da ellers ud til at have været under kontrol af din kone hele livet dernede, hvorfor står du  så her." spurgte Sankt Peter forundret.

"Min kone sagde, at jeg skulle stille mig her, så turde jeg jo ikke gøre andet."